Menu Sluiten

Frankrijk

Verkeersregels algemeen

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

 

Verplicht mee

regel opm.
Alcoholtest Verplicht (A)
Brandblusser Niet verplicht
Gevarendriehoek Verplicht (B)
Reservelampen Niet verplicht (C)
Veiligheidshesje Verplicht (D)
Verbanddoos Niet verplicht

 

 • A: Zie het onderwerp Alcoholtest hieronder.
 • B: Bij pech of een ongeval is een bestuurder verplicht de alarmlichten in te schakelen, een veiligheidshesje aan te trekken en een gevarendriehoek te plaatsen, tenzij deze laatste actie de bestuurder in levensgevaar brengt. De gevarendriehoek moet minstens 30 m achter het voertuig worden geplaatst. Bij pech of een ongeval op de autoroute (autosnelweg) moet de bestuurder zo mogelijk de alarmlichten inschakelen, maar mag deze geen gevarendriehoek plaatsen omdat dat te gevaarlijk is. De bestuurder en alle andere inzittenden moeten in dat geval zo snel mogelijk aan de passagierskant uitstappen en achter de vangrail op hulp wachten.
 • C: In Frankrijk wordt bestuurders geadviseerd reservelampen mee te nemen voor ten minste de koplampen, achterlichten en richtingaanwijzers, tenzij het voertuig is uitgerust met xenon-, neon- of ledverlichting.
 • D: Het is verplicht een veiligheidshesje in de auto te hebben. De bestuurder is zowel ’s nachts als overdag verplicht om bij pech of een ongeval een veiligheidshesje aan te trekken voordat deze het voertuig verlaat. Het veiligheidshesje moet daarom worden bewaard op een goed bereikbare plaats (niet in de kofferbak). De ANWB adviseert bestuurders voor alle inzittenden een veiligheidshesje mee te nemen in de auto.
 • Let op: controleer bij het huren van een voertuig altijd of de verplichte uitrusting (alcoholtest, gevarendriehoek en veiligheidshesje) in het voertuig aanwezig is.

Verplicht mee op de motor

 • Met ingang van 1 januari 2016 moeten motorrijders een veiligheidshesje bij zich hebben op de motor (ze mogen dit hesje dragen of bewaren in bijvoorbeeld een net of koffer). De bestuurder van een motor is zowel ’s nachts als overdag verplicht dit veiligheidshesje bij pech of een ongeval aan te trekken.
 • Motorrijders zijn verplicht een alcoholtest bij zich te hebben. Zie het onderwerp Alcoholtest hieronder.
 • Motorrijders hoeven geen gevarendriehoek bij zich te hebben.
 • De regel dat een helm moet zijn voorzien van reflecterende elementen, geldt alleen voor helmen die in Frankrijk worden verkocht. Nederlandse motorrijders hoeven geen reflecterende stickers op hun helm te plakken.

Verplicht mee op de bromfiets en snorfiets

 • Met ingang van 1 januari 2016 moeten bromfiets- en snorfietsbestuurders een veiligheidshesje bij zich hebben (ze mogen dit hesje dragen of bewaren in bijvoorbeeld een net of koffer). De bestuurder van een bromfiets of snorfiets is zowel ’s nachts als overdag verplicht dit veiligheidshesje bij pech of een ongeval aan te trekken.
 • Ook bestuurders van elektrische fietsen met elektromotor die sneller kunnen dan 25 km/h, meer vermogen hebben dan 250 watt of waarop kan worden gereden zonder te trappen, moeten een veiligheidshesje bij zich hebben.

Is een Alcoholtest in Frankrijk verplicht?

 • Een alcoholtest (éthylotest of alcootest) is verplicht in elk voertuig (ook buitenlandse voertuigen), maar bestuurders die geen test bij zich hebben krijgen geen boete. De alcoholtest (met keurmerk NF20702 of NF20704) is onder meer verkrijgbaar bij de ANWB. Met deze test kunnen bestuurders, bij twijfel over het alcoholgehalte in het bloed, zelf bepalen of ze wel of niet in staat zijn hun voertuig te besturen. Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.

Bijzonderheden

Het meenemen van een reservebril in Frankrijk is niet verplicht, maar de ANWB adviseert bestuurders met een rijbewijs waarin staat dat ze een bril of contactlenzen dragen (beperking code 01), een reservebril mee te nemen.

Veilig rijden

 • In Frankrijk geldt de algemene regel dat de bestuurder van een voertuig altijd direct in staat moet zijn om die handelingen uit te voeren die nodig zijn om veilig te kunnen rijden.
 • Op basis van deze regel kunnen bestuurders een boete krijgen als ze tijdens het rijden bijvoorbeeld iets eten of drinken, een sigaret roken, make-up aanbrengen, iets uit het dashboardkastje pakken of onveilig schoeisel (zoals teenslippers) dragen.

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
 • Voor bestuurders die korter dan drie jaar hun rijbewijs hebben, geldt een limiet van 0,2 promille.
 • Sporen van drugs in het bloed zijn niet toegestaan.

Mobiel bellen

 • Het is bestuurders van alle voertuigen (ook fietsers) verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Alleen handsfree bellen in de auto via een carkit is toegestaan (mits het een carkit betreft zonder hoofdtelefoon of ‘oortjes’). Bestuurders kunnen echter alsnog een boete krijgen als ze merkbaar afgeleid wordt door het handsfree bellen tijdens het rijden.

Hoofdtelefoon of ‘oortjes’

 • Het gebruik van een hoofdtelefoon of ‘oortjes’ (zelfs die van de carkit) voor bijvoorbeeld bellen of luisteren naar muziek, is verboden. Dit geldt voor alle bestuurders, dus ook voor fietsers. Ook het gebruik van slechts één ‘oortje’ of een hoofdtelefoon die maar één oor bedekt, is verboden.

Apparatuur met een scherm

 • Er mag tijdens het rijden geen apparatuur met een scherm, zoals een videospel, tablet of dvd-speler, aanwezig zijn binnen het gezichtsveld van de bestuurder. Alleen navigatieapparatuur is toegestaan.
 • Het is de bestuurder verboden apparatuur te bedienen tijdens het rijden. Apparatuur mag door de bestuurder alleen worden aangeraakt en bediend wanneer het voertuig op een veilige plek geparkeerd staat.

Basisverkeersregels

 • Bestuurders moeten rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Waar gelijkwaardige wegen elkaar kruisen, heeft verkeer van rechts voorrang.
 • In Frankrijk wordt niet met haaientanden, maar met een lijn van dikke blokken aangegeven dat bestuurders voorrang moeten verlenen aan bestuurders op een kruisende weg. Vaak worden deze blokken voorafgegaan door een grote omgekeerde driehoek op het wegdek. Daarnaast wordt meestal een driehoekig verkeersbord gebruikt met de daaronder de tekst ‘Cédez le passage‘ (Voorrang verlenen).
 • Trams hebben altijd voorrang.
 • Op smalle bergwegen heeft stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer. Indien nodig moet het makkelijkst wendbare voertuig uitwijken voor minder wendbare voertuigen.

Inhalen

 • Bestuurders moeten rijdende trams rechts inhalen, tenzij er rechts onvoldoende ruimte is. Op eenrichtingswegen mag de tram ook links worden ingehaald.
 • Bestuurders mogen trams waar passagiers in- en uitstappen, niet voorbijgaan.
 • Bij het passeren van een fietser moeten auto’s binnen de bebouwde kom minimaal 1 m en buiten de bebouwde kom minimaal 1,5 m afstand tot de fietser bewaren.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom is het gebruik van de claxon verboden, behalve in geval van direct gevaar.
 • Buiten de bebouwde kom mag de claxon alleen worden gebruikt om een waarschuwingssignaal te geven in situaties waarin dat absoluut noodzakelijk is. Tussen zonsondergang en zonsopgang moeten bestuurders in dergelijke situaties met hun lichten knipperen.

Rijstroken en strepen op de weg

 • Doorlopende strepen mogen absoluut niet worden overschreden en mogen zelfs niet met de wielen worden geraakt.

Rotondes

 • Bestuurders op een rotonde hebben voorrang als de rotonde is gemarkeerd met het driehoekige waarschuwingsbord ‘Rotonde’ en/of als het bord ‘Vous n’avez pas la priorité‘ (u hebt geen voorrang) wordt weergegeven. Als deze borden ontbreken, hebben bestuurders die de rotonde naderen, voorrang.

Liften

 • Het is verboden te liften langs autosnelwegen, langs vierbaanswegen en langs wegen zonder voetpaden.

Parkeren

 • Een voertuig mag alleen aan de rechterkant van de weg worden geparkeerd. Bij een eenrichtingsweg mag ook aan de linkerkant worden geparkeerd.
 • Het is verboden te parkeren voor ziekenhuizen, politiebureaus, postkantoren, bij rood-witte of rode markering van het trottoir en naast een onderbroken gele streep aan de rand van de weg.
 • Als bestuurders gevaarlijk parkeren (bijvoorbeeld als ze bij een zebrapad parkeren of dubbel geparkeerd staan), kan hun rijbewijs worden ingenomen.
 • In Parijs en enkele andere grote steden geldt op sommige plekken een tijdslimiet. Dit wil zeggen dat geparkeerde voertuigen slechts een beperkte tijd op dezelfde plek mogen blijven staan.
 • Parkeerschijven voor het parkeren in een zone bleu zijn verkrijgbaar bij de politie, toeristenbureaus en sommige winkels.

Stoppen

 • Er geldt een absoluut stopverbod (en parkeerverbod) langs de twee grote verkeersassen van Parijs: de oost-westas langs de kaden aan de linkeroever van de Seine en de Quai de la Mégisserie en de noord-zuidas langs de Avenue du Général Leclerc, een deel van de Boulevard St-Michel, de Rue de Rivoli, de Boulevards de Sébastopol, de Strasbourg en Barbès et d’Ornano, de Rue Lafayette en de Avenue Jean Jaurès.

Pech of ongeval

 • Bij pech of een ongeval moet de bestuurder een veiligheidshesje aantrekken voordat deze het voertuig verlaat.
 • Ook moet de bestuurder bij pech of een ongeval de alarmlichten inschakelen en een gevarendriehoek ten minste 30 m achter het voertuig plaatsen, zodat deze zichtbaar is vanaf een afstand van 100 m.
 • Het is verboden en ook heel gevaarlijk om op de autoroute (autosnelweg) te lopen. Een bestuurder hoeft daarom bij pech of een ongeval op de autoroute geen gevarendriehoek te plaatsen. De bestuurder moet wel de alarmlichten inschakelen en een veiligheidshesje aantrekken. Alle inzittenden moeten vervolgens zo snel mogelijk aan de veilige kant van de auto uitstappen en achter de vangrail op hulp wachten.
 • Bij elk ongeval is de bestuurder verplicht zijn of haar identiteit aan de andere betrokkenen bekend te maken.
 • Bij een ongeval dat heeft geleid tot lichamelijk letsel, is de bestuurder verplicht de politie te bellen.

Bijzonderheden

Instructie van de politie

 • Op kruispunten waar agenten het verkeer regelen, moeten bestuurders bij het links afslaan áchter de agent omgaan, tenzij de agent anders aangeeft.

Verkeersregels auto

Hieronder vind je de algemene verkeersregels die gelden voor autoverkeer.

Verlichting

 • Net als in Nederland is het alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht ernstig wordt belemmerd.
 • Het voeren van dimlicht is verplicht in tunnels.
 • In Frankrijk wordt geadviseerd overdag dimlicht of dagrijlicht te voeren.

Kinderen

 • Kinderen jonger dan 10 jaar moeten in een passend en goedgekeurd kinderzitje worden vervoerd of, indien dat voor hen geschikt is, op een zitverhoger waarbij ze een in hoogte verstelbare veiligheidsgordel moeten dragen.
 • Kinderen tot 10 jaar mogen niet op de voorstoel worden vervoerd, tenzij:
  • ze met de rug naar voren worden vervoerd in een geschikt kinderzitje en de airbag is uitgeschakeld;
  • de auto geen achterbank heeft;
  • de achterbank geen veiligheidsgordels heeft;
  • de achterbank volledig is bezet met kinderen jonger dan 10 jaar.
 • Een kind met een gewicht tot 13 kg moet in een baby- of kinderautostoeltje met de rug naar voren worden vervoerd. Een kind tussen de 9 en 18 kg moet in een kinderzitje worden vervoerd. Een kind onder de 10 jaar mag vanaf het moment dat het 15 kg is, ook worden vervoerd op een zitverhoger met een gewone veiligheidsgordel om.

Huisdieren

 • In Frankrijk is geen specifieke wetgeving met betrekking tot het vervoer van huisdieren, maar geldt wel dat de lading (waaronder ook een huisdier valt) het zicht en de bewegingsvrijheid van de bestuurder bij het rijden niet mag beperken en dat de lading geen gevaar mag vormen voor de bestuurder, inzittenden en andere weggebruikers.
 • Op grond van deze regels wordt automobilisten geadviseerd hun huisdier achter in de auto in een kooi, reiskennel of speciale gordel of in de kofferbak achter een rek of net te vervoeren. Voor het los vervoeren van een huisdier kan een boete worden gegeven.

Lading

 • Aan de voorzijde van het voertuig mag de lading niet uitsteken.
 • Aan de achterzijde van het voertuig mag de lading maximaal 3 m uitsteken.
 • De lading mag maximaal 2,55 m breed zijn.
 • Lading die meer dan 1 m uitsteekt, moet voorzien zijn van een reflecterend bord. ’s Nachts en bij slecht zicht moet de uitstekende lading ook voorzien zijn van een rood licht.

Flitspaalsignalering

 • Het bezitten, meenemen en gebruiken van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Ook het meenemen en gebruiken van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur, telefoons, tablets en laptops) is verboden. De functie voor flitspaalsignalering moet op deze apparaten worden uitgeschakeld. Automobilisten wordt aangeraden alle flitspaalinformatie van deze apparatuur te verwijderen. Informatie over gevarenzones is wel toegestaan op een navigatiesysteem.

Dashcam

Slepen

 • Op autosnelwegen is slepen verboden, behalve voor een sleepdienst.
 • Op andere wegen is slepen wel toegestaan.

Bijzonderheden

Afstand houden

 • Voertuigen of voertuigcombinaties die een toegestane maximummassa hebben van meer dan 3500 kg of die langer zijn dan 7 meter, moeten buiten de bebouwde kom ten opzichte van hun voorganger (die met dezelfde snelheid rijdt) een afstand aanhouden van ten minste 50 m.

Bandenprofiel

 • Het rijden op banden met te weinig profieldiepte (het minimum is 1,6 mm, net als in Nederland) wordt in Frankrijk vrij zwaar bestraft met een hoge boete of zelfs gevangenisstraf. Als een automobilist op versleten of beschadigde banden rijdt waardoor het voertuig een gevaar vormt voor de verkeersveiligheid, mag deze bovendien niet verder rijden.

Maximumsnelheid

Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Wegen met gescheiden rijbanen en 4 rijstroken Autosnelwegen
Snorfietsen 25 25 verboden verboden
Bromfietsen 45 45 verboden verboden
Motoren < 80 cm³, met/zonder aanhanger 50 75 75 verboden
Motoren > 80 cm³, met/zonder aanhanger 50 90 (A/C: 80) 110 (A/C: 100) 130 (A/C: 110)
Personen-/bestelauto’s, met of zonder aanhangwagen/caravan, toegestaan totaalgewicht combinatie < 3500 kg 50 90 (A/C: 80) 110 (A/C: 100) 130 (A/C: 110)
Personen-/bestelauto’s, met aanhangwagen/caravan, toegestaan totaalgewicht combinatie > 3500 kg 50 80 (D) 80 (E) 90
Campers < 3500 kg 50 90 (A/C: 80) 110 (A/C: 100) 130 (A/C: 110)
Campers > 3500 kg (B) 50 80 100 110
 • A: Let op: bij regen of andere neerslag gelden lagere maximumsnelheden. Op autosnelwegen mag in dat geval bijvoorbeeld maar 110 km/h worden gereden.
 • B: Achter op de camper moeten de stickers 80, 100 en 110 zijn aangebracht. Deze zijn onder meer bij tankstations in Frankrijk verkrijgbaar.
 • C: Bestuurders die nog geen drie jaar in het bezit zijn van het rijbewijs, moeten zich aan deze lagere snelheden houden.
 • D: Voor combinaties met een totaalgewicht van meer dan 12.000 kg geldt een maximumsnelheid van 60 km/h.
 • E: Voor combinaties met een totaalgewicht van minder dan 12.000 kg geldt een maximumsnelheid van 90 km/h.
 • Bij een zicht van 50 m of minder is de maximumsnelheid 50 km/h.
 • De minimumsnelheid op autosnelwegen is op de linkerrijstrook 80 km/h.

Winterbanden

 • Het gebruik van winterbanden is niet verplicht in Frankrijk, maar het wordt wel aangeraden winterbanden (M+S) met een minimale profieldiepte van 3,5 mm te gebruiken op wegen die zijn bedekt met sneeuw of ijs.
 • Soms is het blauwe bord ‘sneeuwkettingen verplicht’ voorzien van een onderbord met de tekst‘pneus neige admis’ (winterbanden toegestaan). Dit betekent dat hier bij sneeuw in plaats van met sneeuwkettingen ook alleen met winterbanden (M+S) gereden mag worden. Zonder winterbanden is het verplicht om met sneeuwkettingen te rijden.
 • De ANWB adviseert banden te gebruiken waarop een sneeuwvloksymbool wordt aangegeven. Meer informatie: www.anwb.nl/winterbanden.

Sneeuwkettingen

 • Sneeuwkettingen mogen alleen worden gebruikt op besneeuwde wegen.
 • Op veel bergpassen is het gebruik van sneeuwkettingen verplicht.
 • Als het gebruik van sneeuwkettingen verplicht is, wordt dat aangegeven met een rond, blauw bord waarop een autoband met een sneeuwketting staat. Als dit verkeersbord een onderbord heeft met de tekst ‘pneus neige admis’ (winterbanden toegestaan), geldt het verplicht gebruik van sneeuwkettingen niet als er op winterbanden (M+S) of spijkerbanden gereden wordt. Ontbreekt bij het blauwe sneeuwkettingenbord dit onderbord echter, dan moeten er ook sneeuwkettingen gemonteerd worden als er op winterbanden of spijkerbanden gereden wordt.
 • Als het gebruik van sneeuwkettingen verplicht is, geldt dat ook voor een aanhanger en ook voor auto’s met spijkerbanden.
 • Kunststof sneeuwkettingen zijn ook toegestaan, mits ze aan de wettelijke eisen voldoen.
 • Als sneeuwkettingen worden gebruikt, is de maximumsnelheid 50 km/h, of lager als in een gebruiksaanwijzing van de kettingen een lagere maximumsnelheid wordt aangegeven.

Spijkerbanden

 • Spijkerbanden zijn toegestaan van de zaterdag voorafgaand aan 11 november t/m de laatste zondag in maart op voertuigen tot 3500 kg. Deze periode kan worden aangepast als de weersomstandigheden dat vereisen.
 • De maximumsnelheid bij gebruik van spijkerbanden is 90 km/h.
 • Voor Franse auto’s met spijkerbanden geldt dat links achter op de auto een plaatje of sticker moet worden aangebracht met de snelheidslimiet ’90 ‘ erop. Op Nederlandse auto’s met spijkerbanden hoeft geen plaatje of sticker te worden aangebracht.

Verkeersregels Caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima

Nederland Frankrijk opm.
Breedte combinatie (excl. spiegels) 2,55 m 2,55 m
Hoogte combinatie 4 m Geen limiet
Lengte aanhanger 12 m 12 m (A)
Lengte combinatie 18 m 18,75 m (A)
 • A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Spiegels

 • Een voertuig dat een caravan trekt, moet zijn uitgerust met achteruitkijkspiegels aan beide zijden die niet meer dan 20 cm mogen uitsteken ten opzichte van de totale breedte van de caravan.

Verlichting

 • ’s Nachts en bij slecht zicht moet een losgekoppelde caravan of aanhangwagen die langs de verkeersweg wordt geparkeerd, aan de wegkant worden verlicht met lampen aan de zijkant of een wit licht aan de voorkant en een rood licht aan de achterkant. Als de aanhanger niet langer is dan 6 m, mag ook één lamp worden gebruikt die naar voren wit en naar achteren rood licht uitstraalt.

Bandenprofiel

 • Niet alleen de banden van het trekkende voertuig, maar ook de banden van een caravan moeten een minimale profieldiepte hebben van 1,6 mm. Het rijden op banden met te weinig profieldiepte wordt in Frankrijk vrij zwaar bestraft.

Afstand houden

 • Voertuigen of voertuigcombinaties die een toegestane maximummassa hebben van meer dan 3500 kg of die langer zijn dan 7 meter, moeten buiten de bebouwde kom ten opzichte van hun voorganger (die met dezelfde snelheid rijdt) een afstand aanhouden van ten minste 50 m.

Parkeren

 • Het is verboden langs de weg de nacht door te brengen in een caravan.
 • In Parijs is het verboden met een caravan te parkeren in het gebied van de Champs Elysées tot aan de Place de la Concorde, in het Champs de Mars-gebied, in het Bois de Boulogne (buiten het kampeerterrein) en in het Bois de Vincennes.

Triangel

 • In Frankrijk is het trekken van een auto met een triangel (driehoekige trekstang) verboden. (Slepen naar de dichtstbijzijnde garage is wel toegestaan, maar slepen is verboden op snelwegen en autosnelwegen.)

Verkeersregels bromfiets

 • In Frankrijk bestaat geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets mag niet sneller kunnen dan 45 km/h.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.
 • De regel dat een helm moet zijn voorzien van reflecterende elementen (ECE 22/04), geldt alleen voor helmen die in Frankrijk worden verkocht. Nederlandse bromfietsrijders hoeven daarom geen reflecterende stickers op hun helm te plakken.

Verlichting

 • Bromfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

Passagiers

 • Op een bromfiets mag maximaal 1 passagier worden vervoerd op een daartoe bestemde zitplaats (duo- of buddyseat), mits er ook voetsteunen aanwezig zijn.
 • Kinderen jonger dan 5 jaar moeten in een kinderzitje worden vervoerd.

Aanhanger

 • Bromfietsen mogen een aanhanger trekken waarvan het maximale gewicht, inclusief lading, niet meer mag zijn dan de helft van het leeggewicht van de bromfiets.

Fietspad

 • Het is voor bromfietsers verboden gebruik te maken van fietsstroken en fietspaden, tenzij uit borden anders blijkt.

Naast elkaar rijden

 • Het is voor bromfietsers verboden naast elkaar te rijden.

Brommobiel in Frankrijk

 • In Frankrijk wordt een brommobiel officieel ‘quadricycle léger à moteur‘ genoemd. Meer ingeburgerd zijn de termen ‘voiture sans permis‘ (VSP) of ‘voiturette‘.
 • Volgens de wet is een brommobiel gelijk aan een bromfiets. De maximumsnelheid is 45 km/h.
 • De minimumleeftijd voor het besturen van een brommobiel is 16 jaar.
 • Met een brommobiel mag op het fietspad worden gereden, tenzij er een verbod geldt voor bromfietsen (aangegeven met een verbodsbord).
 • Een brommobiel mag niet op een autoweg, autosnelweg en wegen die verboden zijn voor ‘langzaam verkeer’.
 • Bestuurders die na 1987 zijn geboren, hebben een (bromfiets)rijbewijs nodig.
 • Neem eventueel een navigatieapparaat mee om alternatieven te zoeken voor wegen die verboden zijn voor brommobielen.
 • In geval van pech moet een veiligheidshesje worden gedragen.
 • Een brommobiel moet zijn voorzien van een NL-sticker.
 • Er moet een retroreflecterend veiligheidshesje aanwezig zijn in het voertuig en dit moet worden gebruikt bij pech.

Bijzonderheden

Veiligheidshesje

 • Met ingang van 1 januari 2016 moeten bromfiets- en snorfietsbestuurders een veiligheidshesje bij zich hebben (ze mogen dit hesje dragen of bewaren in bijvoorbeeld een net of koffer). De bestuurder van een bromfiets of snorfiets is zowel ’s nachts als overdag verplicht dit veiligheidshesje bij pech of een ongeval aan te trekken.

Rijden op het voetpad

 • Buiten de bebouwde kom mogen bromfietsers en snorfietsers het voetpad gebruiken, mits zij hun snelheid aanpassen en voetgangers niet hinderen.

Handschoenen

 • Met ingang van 20 november 2016 zijn bromfietsers en passagiers verplicht handschoenen te dragen. Dit moeten handschoenen met een CE-markering zijn.

Verkeersregels fiets

Helm

 • Het dragen van een helm is niet verplicht.

Kleding

 • Buiten de bebouwde kom moeten fietsers en hun passagiers in het donker en bij slecht zicht een veiligheidshesje dragen.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • De fiets moet achter een rode reflector hebben en gele of oranje reflectoren op de pedalen.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen en een bel.

Passagiers

 • Het is verboden personen boven de 14 jaar als passagier op de fiets te vervoeren.
 • Kinderen jonger dan 5 jaar mogen alleen in een kinderzitje worden vervoerd.

Aanhanger

 • Het is toegestaan om te rijden met een fiets waaraan een aanhanger is gekoppeld.

Fietsen onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.

Mobiel bellen

 • Het is fietsers verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Het gebruik van een hoofdtelefoon of ‘oortjes’ tijdens het fietsen is ook verboden.

Naast elkaar rijden

 • Na zonsondergang is het verboden om naast elkaar te fietsen.
 • Overdag is naast elkaar fietsen alleen toegestaan als hiermee het verkeer niet wordt belemmerd.

Fietspad

 • Wanneer er een fietspad aanwezig is, moeten fietsers hiervan gebruikmaken.

Elektrische fiets

 • Voor een elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 km/h die een vermogen heeft van maximaal 250 watt (de zogenaamde Vélo à Assistance Électrique, VAE), gelden dezelfde regels als voor een gewone fiets.
 • Voor fietsen met een elektromotor die sneller kunnen, meer vermogen hebben of waarop kan worden gereden zonder te trappen, gelden de regels voor brom- of snorfietsen.

Bijzonderheden

 • In Parijs staat op sommige kruispunten met verkeerslichten een speciaal driehoekig verkeersbord met een fiets en een pijl erop dat betekent dat fietsers in de aangegeven richting (rechtdoor of rechtsaf) door rood licht mogen rijden, mits ze voorrang verlenen aan alle andere weggebruikers (vergelijkbaar met het Nederlandse verkeersbord ‘Rechtsaf voor fietsers vrij’).

Verkeersregels Motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor zowel bestuurder als passagier.
 • Op een trike of quad is het dragen van een helm verplicht tenzij de zitplaatsen zijn uitgerust met veiligheidsgordels.
 • De regel dat een helm moet zijn voorzien van reflecterende elementen (ECE 22/04), geldt alleen voor helmen die in Frankrijk worden verkocht. Nederlandse motorrijders hoeven daarom geen reflecterende stickers op hun helm te plakken.

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.

Passagiers

 • Het vervoeren van een passagier is toegestaan, mits er een speciale zitplaats (duo- of buddyseat) en voetsteunen aanwezig zijn.
 • Kinderen tot vijf jaar moeten worden vervoerd in een speciaal goedgekeurd kinderzitje met veiligheidsgordels dat op de motor of in het zijspan kan worden vastgezet.
 • Het wordt in Frankrijk afgeraden om kinderen die jonger zijn dan acht jaar, op de motor te vervoeren.

Aanhanger

 • Motoren mogen een aanhanger trekken, mits deze hooguit de helft weegt van de motor.

Filerijden

 • Het is verboden in een file tussen de rijen stilstaande of langzaam rijdende auto’s door te rijden.

Bijzonderheden

Hoofdtelefoon of ‘oortjes’

 • Het gebruik van een hoofdtelefoon of ‘oortjes’ voor bijvoorbeeld mobiel bellen of luisteren naar muziek, is verboden op de motor. Alleen een communicatiesysteem dat volledig in de helm is geïntegreerd, is toegestaan.

Veiligheidshesje

 • Met ingang van 1 januari 2016 moeten motorrijders een veiligheidshesje bij zich hebben op de motor (ze mogen dit hesje dragen of bewaren in bijvoorbeeld een net of koffer). De bestuurder van een motor is zowel ’s nachts als overdag verplicht dit veiligheidshesje bij pech of een ongeval aan te trekken.

Handschoenen

 • Met ingang van 20 november 2016 zijn motorrijders en passagiers verplicht handschoenen te dragen. Dit moeten handschoenen met een CE-markering zijn.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Frankrijk verschillen nauwelijks van die in Nederland.

Auto en motor

 • Diverse driehoekige waarschuwingsborden, zoals die voor een file of werk in uitvoering, hebben in Frankrijk een felgele in plaats van witte achtergrond.
 • Op autoroutes (autosnelwegen) worden blauwe wegwijzers met witte letters gebruikt op de overige wegen worden witte wegwijzers met zwarte letters gebruikt. Routes naar belangrijke plaatsen worden aangegeven door groene wegwijzers met witte letters. Dit zijn alternatieve routes voor de tolwegen.
 • Bij het binnenkomen van een plaats wordt soms geen bord met de maximumsnelheid weergegeven, maar heeft het plaatsnaambord een rode rand, wat betekent dat de maximumsnelheid 50 km/h is. Met een plaatsnaambord met een zwarte rand en een rode streep door de plaatsnaam, wordt deze maximumsnelheidseis weer opgeheven.
 • Belangrijke steden, zoals Parijs en Marseille, worden vaak al honderden kilometers van tevoren aangegeven.
 • Op wegwijzers worden tolwegen aangegeven met ‘Péage‘.
 • Filevrije alternatieve routes van de Franse verkeersinformatiedienst Bison Futé, de zogenaamde ‘Itinéaires Bis‘, worden aangegeven door groene borden met daarop naast de plaatsnaam het woord ‘Bis‘ in een geel vakje of door (nieuwe) gele borden met zwarte letters en ‘Bis‘ met gele letters in een zwart vakje.
 • Een keerverbod wordt aangegeven met een rond wit bord met een rode rand en een omgekeerde zwarte ‘U’ waar, anders dan in Nederland, ook een rode streep doorheen loopt.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links of rechts afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: ‘Verboden links (of rechts) af te slaan’.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een toeter met een rode diagonale streep erdoor betekent dat het verboden is te claxonneren.
 • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.
 • Een rond blauw bord met een wit getal erop (bijvoorbeeld 30) geeft de minimumsnelheid aan.
 • Onder bepaalde gebods- of verbodsborden kan een onderbord zijn geplaatst met een auto die een caravan trekt. Dit bord betekent dat het gebods- of verbodsbord erboven geldt voor voertuigen die een caravan of aanhangwagen trekken van meer dan 250 kg (het bord geldt niet voor combinaties die zwaarder zijn dan 3500 kg).

Fiets en voetganger

 • Een rechthoekig blauw bord met een groene baan waarop zich een witte fietser en voetganger bevinden, geeft een groene strook aan die is gereserveerd voor voetgangers en ongemotoriseerd verkeer.

Aanduidingen

Frans Nederlands
Allumez vos feux Ontsteek uw lichten
Attention Let op!
Au pas Langzaam!
Cédez le passage Voorrang verlenen
Centre ville Centrum
Danger, dangereux Gevaar, gevaarlijk
Fin de limitation Einde snelheidsbeperking
Gendarmerie Politie
Gravier, Gravillons Steenslag
Halte Stop
Impasse Doodlopend
Itinéraire bis Alternatieve route
Limitation Snelheidsbeperking
Passage interdit Doorgang verboden
Passage protégé Voorrangskruising
Péage Tol
Priorité à droite Verkeer van rechts heeft voorrang
Prudence! Voorzichtig!
Ralentir, ralentissez Langzaam rijden
Rappel Herinnering/herhaling (van verkeersregel)
Route barrée Afgesloten rijweg
Sens unique Eenrichtingsverkeer
Serrez à droite Rechts houden
Suivre Volgen
Tenez vos distances Afstand houden
Toutes directions Doorgaand verkeer
Travaux Werk in uitvoering
Virage Bocht
Voie unique Eenbaansverkeer
Vous n’avez pas la priorité U hebt geen voorrang
Zone bleue Alleen parkeren met parkeerschijf
Zone de rencontre Woonerf (maximumsnelheid 20 km/h)
Zone rouge Stoppen verboden