Menu Sluiten

Polen

Bron: www.anwb.nl

Algemene verkeersregels

 • Niet alle verkeersregels zijn hier opgenomen. Wij geven je de belangrijkste regels die afwijken van de Nederlandse en enkele basisregels.
 • Je moet rechts rijden en links inhalen.

 

Verplicht mee

In Polen ben je verplicht een gevarendriehoek, een brandblusser en een veiligheidsvest mee te nemen in de auto. De gevarendriehoek plaats je bij pech of een ongeval op een afstandje achter je voertuig. Hoewel de ANWB het voor alle inzittenden aanraadt een veiligheidsvest te dragen, is alleen de bestuurder hiertoe verplicht.

regel opm.
Brandblusser Verplicht
Gevarendriehoek Verplicht (A)
Reservelampen Niet verplicht (C)
Veiligheidsvest Verplicht (B)
Verbanddoos Niet verplicht (C)

Opmerkingen

 • A: Bij pech of een ongeval moet de gevarendriehoek op auto(snel)wegen circa 100 m en op overige wegen 30 tot 50 m achter het voertuig worden geplaatst (ook als de alarmlichten zijn ingeschakeld). Binnen de bebouwde kom moet de gevarendriehoek bij pech of een ongeval achter het voertuig op een hoogte van maximaal 1 m of op het voertuig worden geplaatst.
 • B: Iedereen die in Polen bij in het donker, bij weinig licht of bij slecht zicht langs de weg loopt buiten de bebouwde kom ( bijvoorbeeld bij pech of een ongeval) , is verplicht om een reflector, kleding met reflecterende strepen of een veiligheidshesje te dragen. De ANWB adviseert bestuurders voor alle inzittenden een veiligheidshesje mee te nemen in de auto.
 • C: In Polen wordt bestuurders geadviseerd reservelampen en een verbanddoos mee te nemen.
 • Let op: huur je een auto in Polen, controleer dan altijd of de verplichte uitrusting in de auto aanwezig is.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom is het geven van geluidssignalen verboden, tenzij er direct gevaar voor een aanrijding bestaat.
 • Bij het inhalen en bij slecht zicht, regen of mist kun je korte geluidssignalen geven.

Inhalen

 • Binnen de bebouwde kom mag je op wegen met twee of meer rijstroken in dezelfde rijrichting rechts inhalen. Buiten de bebouwde kom mag dit op wegen met drie of meer rijstroken per rijrichting.
 • Rijdende trams moet je rechts inhalen. Op een eenrichtingsweg mag je, als er aan de rechterkant onvoldoende ruimte is, ook aan de linkerkant inhalen.
 • Je mag stilstaande trams niet voorbijrijden als er geen vluchtheuvel is.

Milieuzones

Voor zover bekend zijn op dit moment in Poolse steden nog geen milieubeperkende maatregelen getroffen die voor buitenlandse bezoekers van belang zijn om te weten.

Parkeren

 • Je mag in principe alleen aan de rechterkant van de weg parkeren. Op eenrichtingswegen en verkeersluwe tweerichtingswegen mag je ook aan de linkerkant parkeren.
 • Als je langer dan 1 minuut stilstaat word je geacht te parkeren.
 • Voertuigen t/m 2500 kg mogen in zijn geheel (zwaardere voertuigen met twee wielen) op het trottoir parkeren, als er minstens 1,50 m ruimte overblijft voor de voetgangers.
 • Parkeerlicht is ’s nachts verplicht in onverlichte straten.

Parkeerverbod

 • Op de volgende plaatsen mag je niet parkeren:
  • Op een brug of viaduct en in een tunnel.
  • Binnen 10 m van een kruispunt en van een tram- of treinoverweg.
  • Binnen 10 m van een voetgangers- of fietsoversteekplaats (op eenrichtingswegen alleen voor de oversteekplaats).
  • Binnen 15 m van een tram- of bushalte.
  • Langs een weg met aan de kant een al dan niet onderbroken witte streep.

Stopverbod

 • Het is verboden te stoppen binnen een afstand van 100 m van een spoorwegovergang.

Pech of ongeval

 • Alle ongevallen dienen aan de politie te worden gemeld.

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,2 promille.
 • Het is verboden een persoon die onder de invloed van alcohol verkeert, voor in de auto als passagier te vervoeren.
 • Sporen van drugs in het bloed zijn niet toegestaan.

Rotondes

 • Een bestuurder die op een rotonde rijdt, heeft voorrang op een bestuurder die een rotonde op wil rijden.

Telefoneren

 • Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree telefoneren is wel toegestaan.

Verkeerslichten

 • Bij een groene, naar rechts afbuigende pijl mag je alleen dan rechts afslaan wanneer je voorrang hebt verleend aan voetgangers en andere weggebruikers.

Voorrang

 • Als basisregel geldt dat alle bestuurders van rechts voorrang hebben.
 • Trams hebben altijd voorrang.
 • Fietsers en voetgangers die op een oversteekplaats de weg oversteken, hebben voorrang.

Bijzonderheden

Veiligheidsvest

 • Alle verkeersdeelnemers (vooral voetgangers en fietsers) die zich ’s nachts of bij slecht zicht buiten de bebouwde kom op de openbare weg bevinden, zijn verplicht een veiligheidsvest te dragen.

Maximumsnelheid

Binnen bebouwde kom (A) Buiten bebouwde kom Autowegen met gescheiden rijbanen en 4 rijstroken
Autosnelwegen
Personenauto’s, campers < 3500 kg en motoren 50 90 120 (B) 140
Personenauto’s, campers < 3500 kg en motoren, met aanhangwagen/caravan 50 70 80 80

 

 • A: Van 23-5 uur 60 km/h; op woonerven 20 km/h.
 • Let op: drie huizen langs de weg is in Polen al ‘bebouwde kom’. Alleen wanneer er een bord met een hogere snelheid staat, mag je sneller dan 50 km/h.
 • B: Op autowegen met 1 rijstrook per richting 100 km/h.
 • De minimumsnelheid op auto(snel)wegen is 40 km/h.

Verkeersborden

 • De waarschuwingsborden in Polen hebben een gele in plaats van witte achtergrond.

Auto en motor

 • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.
 • Een rond blauw bord met een wit getal erop (bijvoorbeeld 30) geeft de minimumsnelheid aan.
 • Een keerverbod wordt aangegeven met een rond wit bord met een rode rand en een omgekeerde zwarte ‘U’ waar, anders dan in Nederland, ook een rode streep doorheen loopt.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links of rechts afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: ‘Verboden links (of rechts) af te slaan’.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een toeter met een rode diagonale streep erdoor betekent dat het verboden is te claxonneren.