Menu Sluiten

Tsjechië

Bron: www.anwb.nl

Verkeersregels algemeen

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Verplicht mee

 

regel opm.
Brandblusser Niet verplicht
Gevarendriehoek Verplicht (A)
Reservelampen Niet verplicht (C)
Veiligheidshesje Verplicht (D)
Verbanddoos Verplicht
 • A: Bij pech of ongeval moet op auto(snel)wegen een gevarendriehoek ten minste 100 m en op overige wegen ten minste 50 m achter het voertuig worden geplaatst. Binnen de bebouwde kom mag de driehoek dichter bij het voertuig worden geplaatst. Alarmlichten mogen worden gebruikt tot de gevarendriehoek is geplaatst.
 • B: Geadviseerd wordt om reservelampen en -zekeringen mee te nemen, tenzij het voertuig is uitgerust met xenon-, neon- of ledverlichting.
 • C: De bestuurder is verplicht een veiligheidshesje te dragen bij pech of een ongeval. De ANWB adviseert bestuurders voor alle inzittenden een veiligheidshesje mee te nemen in de auto.
 • Let op: controleer bij het huren van een voertuig altijd of de verplichte uitrusting (gevarendriehoek en, verbanddoos) in het voertuig aanwezig is en neem ook veiligheidshesjes mee..

Motor

 • Motorrijders moeten een verbanddoos bij zich hebben.
 • Voor bestuurders van motoren met zijspan en trikes is het bovendien verplicht een gevarendriehoek mee te nemen.
 • In Tsjechië wordt motorrijders geadviseerd een veiligheidshesje mee te nemen.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Er geldt een absoluut alcoholverbod.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiel bellen

 • Het is bestuurders van voertuigen (ook fietsers) verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Basisverkeersregels

 • Bestuurders moeten rechts rijden en links inhalen.

Voorrang

 • Als basisregel geldt dat alle bestuurders van rechts voorrang hebben.
 • Buiten de bebouwde kom hebben bestuurders op de hoofdweg voorrang.
 • Naar rechts afbuigende trams hebben voorrang op rechtdoorgaand verkeer.
 • Trams hebben voorrang op voetgangers die op een voetgangersoversteekplaats oversteken.

Inhalen

 • Een rijdende tram moet rechts worden ingehaald. Als dit niet mogelijk is mag de tram links worden ingehaald.
 • In Praag mag een tram alleen rechts worden ingehaald.
 • Het is verboden een stilstaande tram voorbij te rijden bij een vluchtheuvel.

Filerijden

 • Als zich op auto(snel)wegen een file vormt, zijn bestuurders verplicht een middendoorgang vrij te maken. Dit betekent dat de bestuurders zoveel mogelijk rechts of links moeten gaan rijden, zodat er in het midden een ruimte van ten minste 3 m ontstaat voor hulpverlenende voertuigen, zoals ambulances en politieauto’s.
 • Als zich een file vormt op wegen met meer dan twee rijstroken per richting, moeten de bestuurders op de meest rechtse rijstrook zoveel mogelijk rechts en de bestuurders op alle andere rijstroken zoveel mogelijk links gaan rijden.

Geluidssignalen

 • Binnen de bebouwde kom is het geven van geluidssignalen alleen overdag toegestaan en alleen als er direct gevaar voor een aanrijding bestaat.
 • Het geven van geluidssignalen is verboden tussen 20-6 uur. In het centrum van Praag geldt dit ook overdag.

Rijstroken

 • Als binnen de bebouwde kom een weg uit minimaal twee rijstroken voor iedere richting bestaat, zijn bestuurders vrij om te kiezen welke rijstrook ze willen gebruiken, ongeacht de snelheid van het verkeer op de andere rijstroken. Buiten de bebouwde kom mag dit alleen in druk (file)verkeer.

Rotondes

 • Een bestuurder die op een rotonde rijdt, heeft voorrang op een bestuurder die een rotonde op wil rijden als dat wordt aangegeven met een voorrangs- of stopbord.
 • Let op: met ingang van 1 januari 2016 geldt bij rotondes zónder voorrangs- of stopbord dat de bestuurder die een rotonde op wil rijden (en dus van rechts komt), voorrang heeft op een bestuurder die op de rotonde rijdt.

Spoorwegovergang

 • Vanaf 50 m voor een spoorwegovergang is de maximumsnelheid 30 km/h.
 • Als bij de overweg een wit knipperlicht brandt, is vanaf 50 m de maximumsnelheid 50 km/h.

Parkeren

 • Een voertuig moet altijd aan de rechterkant van de weg worden geparkeerd. In een straat met eenrichtingverkeer mag ook aan de linkerkant worden geparkeerd.
 • Het centrum van Praag kent 3 parkeerzones:
  • Oranje zone: maximumparkeertijd 2 uur (8-18 uur, met parkeermeter).
  • Groene zone: maximumparkeertijd 6 uur (8-18 uur, met parkeermeter).
  • Blauwe zone: alleen voor omwonenden met parkeervergunning.
 • Het is verboden te parkeren ter hoogte van een onderbroken gele lijn.

Stoppen

 • Stoppen is verboden op de volgende plaatsen:
  • Op een brug.
  • Binnen 15 m van een overweg, een tunnel of een onderdoorgang.
  • 30 m voor en 5 m na een tram- of bushalte.
  • Langs tramrails, behalve als er minstens 3,50 m ruimte overblijft.
  • Ter hoogte van een ononderbroken gele lijn.

Pech of ongeval

 • Een bestuurder is bij pech of een ongeval verplicht een veiligheidshesje te dragen als deze het voertuig verlaat.
 • De bestuurder moet bij pech of een ongeval op auto(snel)wegen een gevarendriehoek gebruiken. De gevarendriehoek moet op auto(snel)wegen ten minste 100 m en op overige wegen ten minste 50 m achter het voertuig worden geplaatst.
 • Bij een ongeval dat heeft geleid tot lichamelijk letsel of ernstige materiële schade (van meer dan 100.000 CZK), is de bestuurder verplicht onmiddellijk de politie te bellen. Ook als een ongeval alleen heeft geleid tot materiële schade, wordt de bestuurder aangeraden het ongeval te rapporteren aan de politie.

Maximumsnelheid

Binnen bebouwde kom (A)
Buiten bebouwde kom Autosnelwegen (A)
Personenauto’s, campers < 3500 kg en motoren 50 90 130
Personenauto’s, met aanhangwagen/caravan 50 80 80
 • A: Op autosnelwegen binnen de bebouwde kom 80 km/h.
 • Op autosnelwegen zijn alleen voertuigen toegestaan die 80 km/h kunnen en mogen rijden.
 • Vanaf 50 m voor een spoorwegovergang geldt een maximumsnelheid van 30 km/h.

Milieuzones

 • Sinds 1 januari 2016 is de binnenstad van Praag een lage-emissie-zone. Het gebied wordt aangegeven met borden.
 • Motorvoertuigen moeten een vignet gaan voeren, afhankelijk van de emissie. Benzinevoertuigen moeten voldoen aan ten minste de emissienorm Euro 1, dieselmotoren aan ten minste de norm Euro 3. Het vignet moet aan de binnenkant van de voorruit bevestigd worden. Rijden in de milieuzone is vanaf 2017 alleen toegestaan met een groen of geel vignet.
 • Een vignet kost CZK 80 (ongeveer 3 €). Het vignet is verkrijgbaar bij de verkeersafdeling van de gemeente. In de loop van 2016 wordt het ook mogelijk om een vignet online te kopen.
 • De nieuwe verordening kent een overgangsperiode van een jaar en gaat pas vanaf 1 januari 2017 volledig van kracht. Wie vanaf 2017 zonder vignet in de binnenstad van Praag rijdt, riskeert een boete van CZK 1500 tot CZK 2500 (circa € 50 tot € 100). Tot die tijd is het vignet niet verplicht en worden geen boetes uitgedeeld.

Winterbanden

 • Het gebruik van winterbanden is verplicht van 1 november t/m 31 maart wanneer de weg is bedekt met sneeuw of ijs of als de temperatuur lager is dan 4°C en er kans is op sneeuwval of ijzel. Deze periode kan worden vervroegd en/of verlengd als de weersomstandigheden dat vereisen.
 • Op wegen waar een rond blauw bord staat met daarop een witte afbeelding van een auto en een sneeuwvlok, zijn winterbanden verplicht, ongeacht de weersomstandigheden en zelfs als het wegdek vrij is van sneeuw of ijs.
 • Winterbanden moeten op alle wielen van de auto worden gemonteerd.
 • Een band met de aanduiding M+S, M.S. of M&S wordt als winterband beschouwd.
 • De voorgeschreven minimale profieldiepte voor winterbanden is 4 mm.
 • Als een bestuurder op zomerbanden rijdt tijdens winterse omstandigheden en betrokken raakt bij een ongeval, bestaat de kans dat deze bestuurder (mede)aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval omdat deze het verkeer onnodig in gevaar heeft gebracht.
 • De ANWB adviseert banden te gebruiken waarop zowel de aanduiding M+S als een sneeuwvloksymbool wordt aangegeven. Meer informatie: www.anwb.nl/winterbanden.

Sneeuwkettingen

 • Het gebruik van sneeuwkettingen is alleen toegestaan als de wegen met een sneeuw- of ijslaag zijn bedekt (zodat het wegdek beschermd is tegen de sneeuwkettingen).
 • Het gebruik van sneeuwkettingen is verplicht als dat wordt aangegeven met een rond, blauw bord waarop een witte autoband met een sneeuwketting staat.
 • Soms heeft dit verkeersbord een onderbord met de tekst ‘Pri souvislé snehové vrstve’ (bij ononderbroken sneeuwlaag) wat betekent dat sneeuwkettingen alleen mogen worden gebruikt als de weg vrijwel geheel met een sneeuw- of ijslaag is bedekt.
 • Als sneeuwkettingen worden gebruikt, is de maximumsnelheid 50 km/h.

Spijkerbanden

 • Het gebruik van spijkerbanden is verboden. Dit verbod geldt ook voor Nederlandse auto’s.

Bijzonderheden

 • Ook voor voertuigen die 3500 kg of zwaarder zijn, is het gebruik van winterbanden verplicht van 1 november t/m 31 maart. Voor deze voertuigen moeten de winterbanden echter ten minste op de aangedreven wielen worden gemonteerd en een minimale profieldiepte hebben van 6 mm.

Verkeersregels caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima

Nederland Tsjechië opm.
Breedte combinatie (excl. spiegels) 2,55 m 2,55 m
Hoogte combinatie 4 m 4 m
Lengte aanhanger (incl. dissel) 12 m 12 m (A)
Lengte combinatie 18 m 18,75 m (A)
 • A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Gewicht

 • Het totale gewicht van de aanhanger mag niet hoger zijn dan 50% van het totale gewicht van de auto.

Verkeersregels auto

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht of dagrijlicht (ook led) overdag is verplicht.
 • Let op: in tunnels, bij weinig licht en bij slecht zicht is dagrijlicht niet voldoende en moet dimlicht worden gevoerd.
 • Bij het wachten voor een overweg mag alleen parkeerlicht (stadslicht) worden gebruikt

Kinderen

 • Kinderen met een lengte van minder dan 1,50 m moeten in een voor hen geschikt en goedgekeurd kinderzitje worden vervoerd.
 • Als een kind met de rug naar voren, voor in de auto in een kinderzitje wordt vervoerd, moet de airbag uitgeschakeld zijn.
 • In auto’s zonder veiligheidsgordels moeten kinderen van 3 jaar of ouder met een lengte van minder dan 1,50 m altijd achterin worden vervoerd.
 • Kinderen onder de 3 jaar mogen niet reizen in een voertuig zonder kinderzitje (behalve in een taxi in stedelijk gebied).

Huisdieren

 • Voor zover bekend is er in Tsjechië geen specifieke wetgeving met betrekking tot het vervoer van huisdieren, maar kan op grond van de bestaande wetgeving (voor bijvoorbeeld lading) worden gesteld dat het huisdier de bestuurder niet mag hinderen tijdens het rijden en inzittenden en andere weggebruikers niet in gevaar mag brengen.
 • Automobilisten wordt daarom geadviseerd hun huisdier achter in de auto in een kooi, reiskennel of speciale veiligheidsgordel of in de kofferbak achter een net of rek te vervoeren.

Lading

 • De regels voor het vervoeren van lading zijn ongeveer gelijk aan die in Nederland. Zorg ervoor dat de lading stevig en veilig is bevestigd en de verlichting achter goed zichtbaar is.

Flitspaalsignalering

 • Het meenemen en gebruiken van radardetectieapparatuur is verboden.
 • In apparatuur (zoals navigatieapparatuur, telefoons, tablets en laptops) moet de functie voor signalering van vaste flitspalen of trajectcontroles zijn uitgeschakeld.

Dashcam

 • Het gebruik van een dashcam (dashboardcamera) is niet verboden.
 • Het is echter niet toegestaan om dashcam-opnamen openbaar te maken (bijvoorbeeld op internet).
 • De dashcam mag het zicht van de bestuurder niet belemmeren.
 • Actuele informatie over het gebruik van een dashcam is te vinden opwww.anwb.nl/rechtshulp/dashcams.

Slepen

 • Bij slepen geldt een maximumsnelheid van 60 km/h.

Verkeersregels bromfiets

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

Passagiers

 • Het is verboden een passagier te vervoeren.

Bijzonderheden

 • Brom- en snorfietsers mogen tijdens het rijden niet roken.

Verkeersregels fiets

Helm

 • Personen jonger dan 18 jaar moeten een helm dragen.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • De fiets moet achter een rode reflector hebben, oranje reflectoren op de pedalen en twee gele reflectoren op de wielen.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van goed werkende remmen, een bel en spatborden.

Passagiers

 • Kinderen jonger dan 7 jaar moeten in een kinderzitje met voetsteuntjes worden vervoerd door een persoon van minimaal 16 jaar.

Fietsende kinderen

 • Kinderen jonger dan 10 jaar moeten worden begeleid door een persoon van 16 jaar of ouder.

Fietsen onder invloed

 • In Tsjechië geldt een absoluut alcoholverbod.

Mobiel bellen

 • Het is fietsers verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Naast elkaar rijden

 • Naast elkaar rijden is verboden.

Fietspad

 • Waar een fietspad is, dient hiervan gebruik te worden gemaakt.
 • Waar fietspaden ontbreken, moet zoveel mogelijk aan de rechterkant van de weg worden gereden.

Bijzonderheden

 • Fietsers mogen tijdens het rijden niet roken

Verkeersregels motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht overdag is verplicht.

Passagiers

 • Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet achter op een motor vervoerd worden.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Tsjechië wijken nauwelijks af van die in Nederland.
 • Bruine borden geven toeristische informatie.

Auto en motor

 • Het bord dat een snelweg aanduidt, heeft een groene in plaats van blauwe achtergrond.
 • Een driehoekig wit bord met een rode rand en een auto die deels is bedekt met horizontale zwarte lijnen, waarschuwt voor mist.
 • Een driehoekig wit bord met een rode rand en een auto die over de kop slaat, waarschuwt voor een weggedeelte waar veel ongelukken voorkomen.
 • Een rond wit bord met een rode rand en twee auto’s met daartussen een getal, geeft aan hoeveel meter afstand bestuurders moeten houden tot hun voorganger.
 • Een keerverbod wordt aangegeven met een rond wit bord met een rode rand en een omgekeerde zwarte ‘U’ waar, anders dan in Nederland, ook een rode streep doorheen loopt.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links of rechts afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: ‘Verboden links (of rechts) af te slaan’.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een toeter met een rode diagonale streep erdoor betekent dat het verboden is te claxonneren.
 • Een rond blauw bord met daarop een band met een sneeuwketting betekent dat sneeuwkettingen verplicht zijn.
 • Een rond blauw bord met daarop een witte auto en daaronder een sneeuwkristal betekent dat winterbanden verplicht zijn.
 • Een rond blauw bord met een witte koplamp en naar beneden gerichte stralen betekent dat bestuurders dimlicht moeten voeren.
 • Een rond blauw bord met een wit getal erop (bijvoorbeeld 30) geeft de minimumsnelheid aan.

Fiets en voetganger

 • Behalve het bekende ronde blauwe bord ‘Fietspad’, zijn er ook vergelijkbare borden die een fiets-/voetpad aangeven, met al dan niet gescheiden gedeelten voor fietsers en voetgangers.

Aanduidingen

Tsjechisch Nederlands
Cyklisto, sesedni z kola Fietsers afstappen
Dej prednost tramvaji Voorrang verlenen aan trams
Nebezpecná zatácka Gevaarlijke bocht
Nehoda Ongeval
Nemocnice Ziekenhuis
Objíždka Omleiding
Odbocte Keren
Peší zoná Voetgangersgebied
Pozor Let op
Pri snehu a náledi Weg gesloten vanwege sneeuw en ijs
Prujezd zakázán Geen doorgaand verkeer
Stuj, stop Stoppen
Vlevo Links
Vpravo Rechts
Zákaz parkován Niet parkeren
Za mokra Slipgevaar
Zmena prednosti v jízde Einde voorrangsweg